Remix, toprak herbisitleri ile birlikte kullanılan herbisitlere özel bir adjuvanttır. Herbisitlerle birlikte toprağa uygulandığı takdirde, herbisitlerin toprakta daha iyi bir kaplama yaparak yayılmasını ve bu şekilde yabancı ot kontrolündeki etkiyi arttırken, bitkiler üzerinde oluşabilecek stressi azaltır. Ekim ve çıkış öncesi kullanılan bir çok herbisit ile uygulanabilir.