Damlama sulama ile önerilen uygulama dozu 500-1500 g/da/ gündür. Suda tamamen çözünebilen topraktan sulama suyu ile uygulanan katı formda bir gübredir. Meyve, sebze, bağ, sera ve süs bitkilerinde kullanılır.

Garanti Edilen İçerik                                                                                % W/W

Toplam Azot (N)                                                                                        % 15

          -Amonyum Azotu    (NH4-N)                       % 5,4

          -Üre Azotu    (NH2-N)                              % 9,6      

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit   (P2O5)                                                     % 5

Suda Çözünür Potasyum Oksit      (K2O)                                                      % 30

Suda Çözünür Kükürt (S)                                                                              % 4,9

 

Suda çözünür Bor                           (B)                                                       % 0,01

Suda çözünür Bakır                        (Cu) tamamı EDTA ile  şelatlıdır               % 0,01

Suda çözünür Demir                       (Fe) tamamı EDTA ile şelatlıdır.                % 0,05

Suda çözünür Manganez                (Mn) tamamı EDTA ile şelatlıdır.              % 0,02

Suda çözünür Molibden                  (Mo )                                                   % 0,001

Suda çözünür Çinko                        (Zn) tamamı EDTA ile şelatlıdır.               % 0,02

 

Şelatın stabil olduğu Ph aralığı       (Fe) : < PH: 6,5

Şelatın stabil olduğu PH aralığı       (Cu,Mn,Zn): PH: 2 – 11