Damlama sulama ile önerilen uygulama dozu 500-1500 gr/da/ gündür. Suda tamamen çözünebilen topraktan sulama suyu ile uygulanan katı formda bir gübredir. Meyve, sebze, bağ, sera ve süs bitkilerinde kullanılır.

Garanti Edilen İçerik % w/w

Toplam Azot (N)                                                   % 16

-Amonyum Azotu (NH4-N)                      %

-Üre Azotu (NH2-N)                                %

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit(P2O5)                 %  8

Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O)                   % 24

 

Suda çözünür Bor (B)                                                          % 0,010

Suda çözünür Bakır( Cu ) tamamı EDTA ile  şelatlıdır.         % 0,013

Suda çözünür Demir ( Fe) tamamı EDTA ile şelatlıdır.         % 0,050

Suda çözünür Manganez ( Mn ) tamamı EDTA ile şelatlıdır. % 0,023

Suda çözünür Molibden ( Mo )                                              % 0,001

Suda çözünür Çinko (Zn ) tamamı EDTA ile şelatlıdır .         % 0,023

Şelatın stabil olduğu Ph aralığı (Fe) :< PH: 6,50

Şelatın stabil olduğu PH aralığı (Cu,Mn,Zn) :PH :2 PH11