Suda tamamen çözünebilen katı formda bir gübredir. Meyve, sebze, bağ, sera ve süs bitkilerinde kullanılır.Meyve ağaçlarında 250-500 gr/100 lt su dozunda, tarla bitkilerinde 50-150 gr/da. yapraktan uygulama ile kullanılır. Damlama sulama ile önerilen uygulama dozu ise 500-1500 gr/da/ gündür.

Garanti Edilen İçerik % w/w

       Toplam Azot                                    (N)                                                            % 16

-Amonyum Azotu    (NH4-N)                 %  6,60

-Nitrat Azotu           (NO3-N)                  %  9,40

Suda Çözünür Fosfor Pentaoksit   (P2O5)                                                        % 8

Suda Çözünür Potasyum Oksit      (K2O)                                                         % 24

Suda Çözünür Magnezyumoksit    (MgO)                                                         % 2

Suda çözünür Bor                           (B)                                                             % 0,01

Suda çözünür Bakır                        (Cu) tamamı EDTA ile  şelatlıdır               % 0,01

Suda çözünür Demir                       (Fe) tamamı EDTA ile şelatlıdır.                % 0,05

Suda çözünür Manganez                (Mn) tamamı EDTA ile şelatlıdır.               % 0,02

Suda çözünür Molibden                  (Mo )                                                          % 0,001

Suda çözünür Çinko                        (Zn) tamamı EDTA ile şelatlıdır.               % 0,02

Şelatın stabil olduğu Ph aralığı       (Fe) :< PH: 6,5

Şelatın stabil olduğu PH aralığı       (Cu,Mn,Zn) :PH :2 – PH11