RED-X, bitkilerin yapraklarından kolaylıkla alınabilen iki besin maddesi içeren yaprak gübresidir. Özellikle bitkilerdeki Mangan ve Çinko noksanlıklarında kullanılmaktadır. Yüksek besin maddesi içeriği nedeniyle meyve renklenmesinin artışına ve erken yaprak kayıplarının engellenmesine neden olur. İçeriğindeki % 10 Mg bitkinin klorofil sentezini aktive eder.

Garanti Edilen İçerik                      W / W

• Suda Çözünür Mangan (Mn)          % 18
• Suda Çözünür Çinko (Zn)               % 18

Bitki Adı Kullanma Zamanı Kullanma Dozu
Meyve Ağaçları Meyvelerde renk değişikliğinin başlamasıyla birlikte 12
gün arayla 2 uygulama
150-200 g / 100 lt su
Yapraktan
Çilek Meyvelerde renk değişikliğinin başlamasıyla birlikte 12
gün arayla 2 uygulama
150-200 g / da Yapraktan
Bağ Meyvelerde renk değişikliğinin başlamasıyla birlikte 12
gün arayla 2 uygulama
150-200 g / 100 lt su
Yapraktan
Turunçgiller Meyvelerde renk değişikliğinin başlamasıyla birlikte 12
gün arayla 2 uygulama
150-200 g / 100 lt su
Yapraktan
Sebzeler Meyvelerde renk değişikliğinin başlamasıyla birlikte hasat sonuna
dek 15’er gün arayla kullanılır
150-200 g / da- 100 lt su
Yapraktan
Tarla Bitkileri Meyvelerde renk değişikliğinin başlamasıyla birlikte hasat sonuna
dek 15’er gün arayla kullanılır
100-150 g / da Yapraktan