Mancozeb koruyucu bir fungisit olup, bitki dokuları üzerinde koruyucu bir tabaka oluşturur ve mantar sporlarının gelişimini ve bitkiye girişini önler. Geniş etki spektrumlu, kontak etkiye sahip, koruyucu özellikte bir fungisittir

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile Hasat arasındaki süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis) 250 g /100 lt su 21 gün
Elma Memeli pas (Gymnosparagium confusum) 250 g /100 lt su 21 gün
Bağ (*)(**) Ölü kol (Phomopsis viticola) 200 g /100 lt su 21 gün
Bağ (*) Mildiyö (Plasmopara viticola) 200 g /100 lt su 21 gün
Soğan Mildiyö (Peronospara destructor ) 200 g /100 lt su 28 gün
Hıyar Kabakgillerde mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
200 g /100 lt su 14 gün
Domates Mildiyö (Phytophthora infenstans) 200 g /100 lt su 14 gün
Nohut Antraknoz (Ascochyta rabiel) 200 g /100 lt su 28 gün
200 g /100 kg tohum
Fasulye Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum) 200 g / 100 lt su 28 gün
Pas (Uromyces appendiculatus) 200 g / 100 lt su 28 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 200 g / 100 lt su 28 gün
Patates, Patlıcan
Sebze fideleri Çökerten ve Fide kök çürüklüğü
(Phytium spp, Rhizoctania spp, Fusarium spp,
Alternaria spp, Sclerotinia spp, Phytophora spp.)
200 g /100 kg tohum
Kavun, Karpuz Antraknoz (Colletotrichum lagenarium) 200 g/ 100 lt su 7 gün
Buğday Sarı pas (Puccinia striiformis)  350 g /da 28 gün
Kahverengi pas (P. recondita tritici)
Kara pas (P. graminis tritici)
Şerbetçi otu Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 150 g / 100 lt su 42 gün
Yer fıstığı Yaprak lekesi (Cercospora arachidis) 200 g / 100 lt su 14 gün
Kök boğazı çürüklüğü (Aspergillus niger) 500 g /100 kg tohum


(*) Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.
(**) Yaz uygulamasında kullanılır.