BELTANOL L, kök etrafında tutunma ile koruyucu ve tedavi edici etkiye sahip sistemik bir fungisittir. Etki mekanizması, kısa şelatlama etkisi ile metalik metabolitleri engelleme şeklindedir ve kolayca yıkanabilir. İletim demetinde gelişen veya gelişmeyen toprak kökenli patojenler tarafından oluşturulan hastalıkların mücadelesinde kullanılır.

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile Hasat arasındaki süre
Domates Fide kök çürüklüğü
(Pythium
spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp.)
200 ml / da 28 gün