Sistemik etkili Tetraconazole ve kontak etkili Chlorothalonil aktif maddelerinin birleşiminden oluşan süspo-emülsiyon (SE) formülasyonda bir buğday mantar ilacıdır. Bitki üzerinde dengeli bir dağılım göstererek, hızlı bir şekilde bitkiye giriş yapar. Translaminar özelliği sayesinde yaprağın iki yüzüne de ulaşır. Sistemik özelliği sayesinde bitki içerisinde yukarı doğru taşınır. Bu sayede yeni oluşan yapraklara da ulaşır. Gaz etkisinden dolayı bitkinin yaprakları üzerinde tekrardan dağılım gösterir. Yağ ve su dokusundaki dengeli dağılımından dolayı bitkinin tüm yüzeylerinde homojen bir harekete sahiptir. Hem koruyucu hem tedavi edicidir. Kullanıcı ve çevre için güvenlidir.

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
Buğday Sarı Pas (Puccinia striiformis)
Külleme (Erysiphe graminis fsp.tritici)
Septorya Yaprak Lekesi (Septoria tritici)
200 ml / da