Geniş etki spektrumlu, kontak etkiye sahip, koruyucu özellikte bir fungisittir. Mantar sporlarının gelişimini ve bitkiye girişini önler.

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile Hasat Arası Süre
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
800 g /100 lt su
(dal sıracası varsa)400 g /100 lt su
(dal sıracası yoksa)
21 gün
Armut Karaleke (Venturia pirina) 800 g /100 lt su
(dal sıracası varsa)

400 g /100 lt su
(dal sıracası yoksa)

21 gün
Armut Memeli pas (Gymnosporangium fuscum) 400 g / 100 lt su 21 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen
(Wilsonomyces carpophilus)
400 g /100 lt su normal dönem
800 g /100 lt su dormant dönem
21 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen
(Wilsonomyces carpophilus)
800 g /100 lt su 1. uygulama
400 g /100 lt su 2. uygulama
21 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans) 800 g / 100 lt su 21 gün
Erik Cep hastalığı (Taphrina pruni) 800 g / 100 lt su 21 gün
Antepfıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina) 500 g / 100 lt su 21 gün
Turunçgil Uç kurutan (Phoma tracheiphila) 400 g / 100 lt su 21 gün
Zeytin Halkalı leke (Spilocaea oleaginum) 400 g / 100 lt su 21 gün
Bağ* Mildiyö
(Plasmopara viticola)
300 g /100 lt su 1. uygulama
500 g /100 lt su 2. uygulama
21 gün
Bağ* Antraknoz
(Elsinoe ampelina)
300 g /100 lt su 1. uygulama
500 g /100 lt su 2. uygulama
21 gün
Domates Mildiyö** (Phytophthora infestans) 300 g / 100 lt su 14 gün
Domates Bakteriyel benek
(Pseudomonas syringae pv. Tomato)
300 g /100 lt su 1. uygulama
400 g /100 lt su 2. uygulama
14 gün
Domates Bakteriyel leke
(Xanthomonas vesicatoria)
300 g /100 lt su 1. uygulama
400 g /100 lt su 2. uygulama
14 gün
Patates Mildiyö (Phytophthora infestans) 300 g / 100 lt su 14 gün
Fasulye Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum) 500 g / 100 lt su 14 gün
Fasulye Adi Yaprak yanıklığı
(Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli)
300 g / 100 lt su 14 gün
Fasulye Hale Yanıklığı
(Pseudomonas savastanoi pv. phaseolica)
300 g / 100 lt su 14 gün
Domates
Patlıcan
Patates
Erken yaprak yanıklığı
(Alternaria solani)
500 g / 100 lt su 14 gün
Yer Fıstığı Serkospora erken yaprak lekesi
(Cercospora arachidicola)
400 g / 100 lt su 14 gün
Sebze
fideleri
Çökerten ve kök çürüklüğü
(Pythium spp., Rhizoctonia sp. Fusarium spp.,
Alternaria spp.Sclerotinia spp,Phytophthora spp)
300 g /100 lt su 1. uygulama
500 g /100 lt su 2. uygulama
(fidelik uygulaması)
14 gün
Hıyar Köşeli yaprak lekesi
(Pseudomonas syringae pv. lachrymans)
300 g / 100 lt su 14 gün
Şerbetçiotu Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 500 g / 100 lt su 14 gün
Aspir Yaprak lekesi (Alternaria carthami) 300 g / 100 lt su 14 gün
Tütün Fidelerde çökerten
(Rhizoctonia solani Fusarium spp. Pythium spp.
Alternaria spp. Sclerotinia sclerotiorum)
400 g / 100  lt su 14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

** Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.