Geniş etki spektrumlu, kontak etkiye sahip, koruyucu özellikte bir fungisittir. Mantar sporlarının gelişimini ve bitkiye girişini önler.

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile Hasat Arası Süre
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
800 g/100 L su dal sıracası varsa 21 gün
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
400 g/100 L su dal sıracası yoksa 21 gün
Armut Karaleke (Venturia pirina ) 800 g/100 L su dal sıracası varsa
400 g/100 L su dal sıracası yoksa
21 gün
Armut Memeli pas (Gymnosporangium fuscum) 400 g / 100 L su 21 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen
(Wilsonomyces carpophilus )
400 g/100 L su normal dönem 21 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen
(Wilsonomyces carpophilus )
800 g/100 L su dormant dönem 21 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen
(Wilsonomyces carpophilus )
800 g/100 L su 1. uygulama
400 g/100 L su 2. uygulama
21 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı (Taphrina deformans ) 800 g/100 L su 21 gün
Erik Cep hastalığı (Taphrina pruni ) 800 g/100 L su 21 gün
Antepfıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina ) 500 g/100 L su 21 gün
Turunçgil Uç kurutan (Phoma tracheiphila ) 400 g/100 Lsu 21 gün
Zeytin Halkalı leke (Spilocaea oleaginum ) 400 g/100 Lsu 21 gün
Bağ* Mildiyö
( Plasmopara viticola )
300 g/100 L su 1. uygulama
500 g/100 L su 2. uygulama
21 gün
Bağ* Antraknoz
( Elsinoe ampelina )
300 g/100 L su 1. uygulama
500 g/100 L su 2. uygulama
21 gün
Domates Mildiyö** (Phytophthora infestans ) 300 g/100 L su 14 gün
Domates Bakteriyel benek
(Pseudomonas syringae pv. Tomato )
300 g/100 L su 1. uygulama
400 g/100 L su 2. uygulama
14 gün
Domates Bakteriyel leke
(Xanthomonas vesicatoria )
300 g/100 L su 1. uygulama 14 gün
Domates Bakteriyel leke
(Xanthomonas vesicatoria )
400 g/100 L su 2. uygulama 14 gün
Patates Mildiyö (Phytophthora infestans ) 300 g/100 L su 14 gün
Fasulye Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum) 500 g/100 L su 14 gün
Fasulye Adi Yaprak yanıklığı
(Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli)
300 g/100 L su 14 gün
Fasulye Hale Yanıklığı
(Pseudomonas savastanoi pv. phaseolica)
300 g/100 L su 14 gün
Domates
Patlıcan
Patates
Erken yaprak yanıklığı
( Alternaria solani )
500 g/100 L su 14 gün
Yer Fıstığı Serkospora erken yaprak lekesi
(Cercospora arachidicola )
400 g/100 Lsu 14 gün
Sebze
fideleri
Çökerten ve kök çürüklüğü
(Pythium spp., Rhizoctonia sp. Fusarium spp.,
Alternaria spp.Sclerotinia spp,Phytophthora spp)
300 g/100 L su 1. uygulama
500 g/100 L su 2. uygulama
(fidelik uygulaması)
14 gün
Hıyar Köşeli yaprak lekesi
(Pseudomonas syringae pv. lachrymans)
300 g/100 L su 14 gün
Şerbetçiotu Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 500 g/100 L su 14 gün
Aspir Yaprak lekesi (Alternaria carthami) 300 g/100 L su 14 gün
Tütün Fidelerde çökerten
(Rhizoctonia solani Fusarium spp. Pythium spp.
Alternaria spp. Sclerotinia sclerotiorum)
400 g/100 Lsu 14 gün

* Düşük doz fide, yüksek doz tarla devresinde kullanılır.
** Fidelik ilaçlamalarında verilen iki doz hastalık yoğunluğuna ve bitki vejetasyon süresine göre değişir