Kontakt etkili, sistemik olmayan koruyucu ve tedavi edici etkiye sahiptir. Fosfolipitlerin biyosentezini inhibe ederek sporların çimlenmesini, misellerin gelişimini engeller.

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile Hasat arasındaki süre
Sebze Fideleri Çökerten ve kök çürüklüğü
(Pythium spp., Rhizoctonia spp.,
Fusarium spp., Alternaria spp.,
Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)
– 1000 gr / da (Toprak ve bitki uygulaması)
– 100 gr / 100 lt su (Cansuyu uygulaması)
7 gün
Karanfil Çökerten ve kök çürüklüğü
(Pythium debaryanum, Rhizoctonia
solani, Thievaliopsis basicola)
2 g/m²