VECTRA 10 SC adlı bitki koruma ürünü, DeMethylation İnhibitörü sınıfında yer alır. Demethylase içindeki sterol biyosentezini engelleyerek etki gösteren sistemik özellikle bir fungisittir

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile Hasat arasındaki süre
Bağ* Külleme
(Uncinula necator)
30 ml / 100 lt su 15 gün
Elma Karaleke
(Venturia inaequalis)
30 ml / 100 lt su 15 gün
Külleme
(Podosphaera leucotricha)
30 ml / 100 lt su 15 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.