VINDRA 425 SC içerdiği çift aktif maddenin farklı etki mekanizmaları sayesinde geniş spektrumlu fungisittir. Hastalık etmeni üzerinde hem sistemik hem de kontakt olarak uzun süreli etkin koruma sağlar.

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile Hasat arasındaki süre
Domates (Tarla) Domates mildiyösü
(Phytophtora infestans)
250 ml / da 3 gün
Domates (Sera) Domates mildiyösü
(Phytophtora infestans)
250 ml / 100 lt su 3 gün
Bağ* Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) 300 ml / 100 lt su 7 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.