WAIPA adlı bitki koruma ürünü, geniş etki alanlı çok yönlü sistemik bir fungisittir. Çevreye dosttur. Bombus arılarına, faydalı böceklere zararsızdır. Entegre Mücadele (IPM) programları için son derece uygun bir fungisittir

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile Hasat arasındaki süre
Bağ* Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola)
Külleme (Uncinula necator)
Ölü kol (Phomopsis viticola)
75 ml / 100 lt su
75 ml / 100 lt su
75 ml / 100 lt su
21 gün
Hıyar Kabakgillerde mildiyö
(Pseudoperonospora cubensis)
60 ml / 100 lt su 3 gün
Kabakgillerde külleme (Erysiphe ichoracearum
Sphaerotheca fuliginea)
75 ml / 100 lt su 3 gün
Kabak Kabakgillerde külleme (Erysiphe ichoracearum
Sphaerotheca fuliginea)
75 ml / 100 lt su 3 gün
Domates (Tarla) Mildiyö (Phytophthora infestans)
Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani)
75 ml / 100 lt su
75 ml / 100 lt su
3 gün
Karpuz Alternaria yaprak yanıklığı
(Alternaria cucumerina)
75 ml / da 3 gün
Biber (Sera) Külleme (Leveillula taurica) 75 ml / 100 lt su 3 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) 100 ml / da 28 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.