Etki mekanizmasına göre Grup A,1 ve B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. IMI toleranslı ayçiçeği çeşitlerinde kullanılır ve en iyi sonuç yabancı otların aktif büyüdükleri dönemde elde edilir. Bir sezon boyunca tek uygulama önerilir.

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Kontrol ettiği yabancı otlar Kullanım dozu ve dönemi
Ayçiçeği
(IMI toleranslı Clearfield ayçiçeği çeşitleri)
Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 100 ml / da
Çıkış sonrası
Horoz ibiği (Amaranthus retroflexus)
Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)
Darıcan (Echinochloa crus-galli)
Şahtere (Fumaria officinalis)
Salkım otu (Poa annua)
Yapışkan otu (Setaria verticillata)
Köpek üzümü (Solanum nigrum)
Serçe dili (Stellaria media)