Etki mekanizmasına göre Grup A1;B2 olarak sınıflandırılan bir herbisittir. Sadece buğday-nadas-buğday ve buğday-buğday ekim nöbetlerinin uygulandığı alanlarda tavsiye edilmektedir.

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Adı Yabancı Ot Adı Uygulama Dozu ve Dönemi
Buğday Yabani Yulaf (Avena fatua L.),
Kısır Yabani Yulaf (Avena sterilis L.)
Yabani Arpa (Hordeum spontaneum)
Yabani Hardal (Sinapis arvensis L.)
Kısır Brom (Bromus sterilis L.)

75 ml / da

Çıkış sonrası, buğday 1-6 yaprak, yabancı otlar 2-4 yapraklı dönemde.
Buğdayda kardeşlenme sonuna kadar uygulanmalıdır.