Glyphosate bitkilerin gövde ve yaprakları tarafından alınarak sistemik olarak etki eder. Çıkış sonrası kullanılan, tüm yabancı otlara etkili, seçici olmayan, sistemik bir yabancı ot ilacıdır.

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Adı Yabancı Ot Adı Kullanma Dozu ve Yöntemi
Turunçgiller, Bağ*, Fındık
Meyve Bahçeleri ve Ekili
Olmayan Alanlar
Tek Yıllık Yabancı Otlar
Yabani Yulaf (Avena sterillis), Yabani Havuç (Daucus carota), Kısır Bron (Bromus sterillis), Kuş Yemi (Phalaris
spp.), Çimensi Mürdürük (Lathyrus nissollia), Ballıbaba (Lamium sp.), Kanarya Otu (Senecio vernalis), Yer Fesleğeni (Mercurialis annua), Çukurova Hardalı (Ochthodium
segygtiacum), Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis),
Turna Gagası (Geranium dissectum), Yabani Fiğ (Vicia spp.), Kuş Otu (Stellaria media), Yabani Hardal (Sinapis arvensis), Ebegümeci (Malva parviflora), Yabani Yonca (Medicago spp.), Semizotu (Porlutaca oleracea), Sütleğen (Euphorbia spp.), Sirken (Kazayağı) (Chenopodium album), Tilki Kuyruğu (Alopecurus myosuroides), Domuz Pıtrağı (Xanthium strumariumn), Zincir Pıtrağı Xanthium
spinosum), Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu (Amaranthus redroflexus), Kirpi Darı (Yapışkan otu) (Staria viridis), Darıcan (Echinocloa crus-galli), Benekli Darıcan (Echinocloa
colonum), Yeşil Horoz İbiği (Amaranthus viridis), Horoz İbiği
(Amaranthus albus), Bambul Otu (Chrozophora tinctoria)

300 ml / da

Yabancı
otların genç ve aktif olarak
büyüdüğü devre

Turunçgiller, Bağ*, Fındık
Meyve Bahçeleri ve Ekili
Olmayan Alanlar
Çok Yıllık Yabancı Otlar
Topalak (Cyperus rotundus), Köpek Dişi Ayrığı (Cynodon dactylon), Tarla Sarmaşığı (Convolvulus arvensis), Isırgan Otu (Urtica diocia), Pelin Otu (Arthamesia vulgaris), Kanyaş (Gelic) (Sorghum halepense)
600 ml / da

Yabancı
otların aktif büyüdüğü
çiçeklenme öncesi

Kara, demiryolu kenarları,
hava alanları, fabrika
bahçeleri, tarihi alanlar, tarla
kenarı
Çalımsı ve Odunsu Bitkilere Karşı 1000 ml / da

Aktif büyüme
devresinde

Banketler, su ve drenaj
kanalları
Banket ve su üstü yabancı otlar 1000-1500 ml / da

Yabancı
otların aktif büyüme
devresinde

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.