DICARZOL 50 SP, kontak ve mide zehiri etkilidir. Cholinesteraze enzimini inhibe ederek zararlı etmenin sinir sisteminde herhangi bir uyartının iletilmesini sağlayan asetilcholinin cholin ve asetik asite parçalanmasını engeller. Bu eşsiz etki mekanizması, pyrethroidlere, karbamatlılara, organik fosforlulara ve spinosynlere dayanıklılık kazanmış zararlıları kontrol edebilir. Ani etkilidir, yüksek sıcaklık ve direk güneş ışığında artan performans sağlar. Uygun koşullarda uzun süreli kontrol sağlar ve koruyucu etkisi yüksektir. Trips mücadelesinde önemli bir dayanıklılık yönetim ilacıdır.

Önemli Not: Dicarzol 50 SP, su pH’nın 6’nın üstünde olduğu koşullarda stabil değildir. Tank karışım pH’sının 5 olduğu durumlarda ilacın etkisinden ve etkinlik süresinden en iyi netice alınır.

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile Hasat arasındaki süre
Hıyar (sera) Batı çiçek thripsi (Frankliniella occidentalis) 100 g / 100 lt su (Larva + Ergin) 7 gün
Tütün Thrips (Thrips tabaci) 100 g / da (Larva + Ergin) 56 gün
Çilek Çiçek thripsi (Frankliniella occidentalis, F. intonsa) 100 g / 100 lt su (Larva + Ergin) 7 gün
Patlıcan (sera) Batı çiçek thripsi (Frankliniella occidentalis) 100 g / 100 lt su (Larva + Ergin) 7 gün
Bağ* Bağ tripsleri (Rubiothrips visit (Priesner); Mycterothrips albidicornis (Knechtel), Mycterothrips tschirkunae (Jachontov); Thrips tabaci Linderman) 100 g / 100 lt su (Larva + Ergin) 90 gün
Kesme Karanfil (Dianthus SPP) (Sera) Thripsler (Taeniothrips sp, Franliniella occidentalis) 100 g / 100 lt su (Larva + Ergin)
Domates (Sera) Batı çiçek thripsi (Frankliniella occidentalis Perg.) 125 g / 100 lt su (Larva + Ergin) 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.