Polenza, güçlü bir mide zehiri olup, kontak etkiye de sahiptir. Yapraklarda beslenen lepidoptera larvalarına yüksek derecede etkili olup, larvalarda sinir uyarılarını bloke eder. Bu durumda, larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. Larva ölümleri en geç 4 gün içinde gerçekleşir.

Tavsiye Edilen Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son uygulama ile Hasat arasındaki süre
Biber (Sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 30 g / da (Larva) 7 gün
Domates (Sera) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30 g / 100 lt su (Larva) 7 gün
Hıyar (Sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 30 g / 100 lt su (Larva) 7 gün
Bağ * Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana) 25 g / 100 lt su (Larva) 7 gün
Pamuk Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 35 g / da (Larva) 7 gün
Patlıcan (Sera) Pamuk yaprakkurdu (Spodoptera littoralis) 30 g / da (Larva) 7 gün
Zeytin Zeytin fidantırtılı (Palpita unionalis) 30 g / da (Larva) 7 gün
Karanfil (Kesme karanfil) Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 30 g / da (Larva)

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.